top of page

VK ŠKOLA
Kurzy bežeckého lyžovania

kurzy_bezeckeho_lyzovania.png

V L A S T N Ý   P R I E S T O R
Pre váš komfort máme k dispozícii celý bežecký štadión R.Čillíka

I N D I V I D U A L I Z Á C I A
1 inštruktor na 8 osôb

V L A S T N Ý  P R I E S T O R
Spravujeme priestor na uschovanie si vecí počas
kurzu, prípadne zohriatie sa počas chladných dní 

VK ŠKOLA Kurzy bežeckého lyžovania ponúka každý víkend v sobotu celodenný skupinový kurz. Okrem skupinových a firemných kurzov je možné sa prihlásiť aj na individuálne kurzy, kde sa venujeme výlučne jednému klientovi alebo malej skupine ľudí podľa náročnosti klienta. V individuálnom kurze si klient vyberá z ponuky, kde je možnosť objednania kurzu na ktorýkoľvek deň v týždni.

 

VK ŠKOLA Kurzy bežeckého lyžovania pôsobí na Skalke pri Kremnici. Kurzy prebiehajú na Štadióne Rudolfa Čillíka, teda priamo v centre bežeckého strediska pod dohľadom skúsených trénerov a inštruktorov s dlhoročnou praxou v bežeckom lyžovaní.

 

 

Cyklo – Santé drevenička priamo na Skalke ponúka možnosť zapožičania bežeckého výstroja.

S K U P I N O V Ý   K U R Z
D O S P E L Í
Každá sobota 9:00 - 13:00

I N D I V I D U Á L N Y   K U R Z
N E D E Ľ A  -  P I A T O K

S K U P I N O V Ý   K U R Z
D E T I
Každú druhú sobotu 9:00 - 13:00

Snímka obrazovky 2022-11-15 o 13.13.27.png

S individuálnou požiadavkou na kurz nás pokojne kontaktujte

Cenník
bottom of page