top of page

Skupinové kurzy bežeckého lyžovania

V L A S T N Ý   P R I E S T O R
Pre váš komfort máme k dispozícii celý bežecký štadión R.Čillíka

I N D I V I D U A L I Z Á C I A
1 inštruktor na 8 osôb

V L A S T N Ý  P R I E S T O R
Spravujeme priestor na uschovanie si vecí počas
kurzu, prípadne zohriatie sa počas chladných dní 

Každú sobotu
Deti od 5 rokov
9:00 - 13:00
Klasika aj voľný štýl
Klikni na termín a objednaj si kurz
Snímka obrazovky 2022-11-15 o 16.05_edit
bottom of page