top of page

InBody

diagnostika_zdravia.png

InBody - svetový líder v analýze zloženia tela u nás vo VK Training Parku.

Základná analýza zloženia tela na prístroji InBody 230.


- Hmotnosť
- % tuku v tele a váha tuku

- Vnútorný (viscerálny ) tuk
- Telesná voda
- Bielkoviny
- Minerály v tele
- Obsah minerálov v kostiach
- Hmotnosť kostrových svalov
- Analýza svaloviny a tuku podla segmentov (ruky, nohy, trup)
- Bazálny metabolizmus

 

InBody 230 vyhodnotí, koľko kilogramov svalov a tukov by bolo vhodné celkovo pribrať, alebo zredukovať. Celková analýza na InBody poskytuje rôzne druhy športov s presným výpočtom spotrebovanej energie za jednotku času pre konkrétneho klienta.

Výsledky testov InBody môžu byť použité ako indikátor pre sledovanie vášho zdravotného stavu, obezity, výživy, rehabilitácie atď. Poskytovanie inteligentných zdravotníckych služieb s vyspelými technológiami a pomoc všetkým, ktorí žijú zdravšie.

Patentovaná technológia DSM BIA a DSMF BIA nám umožňuje presné meranie bez ohľadu na pohlavie, vek, chorobu alebo etnický pôvod. Naša technológia nevyužíva, tak ako iné BIA zariadenie, empirický odhad. Vďaka prístrojom InBody môžete mať jasný prehľad o tom, kde konkrétne ste zredukovali telesný tuk alebo ste nabrali svalovú hmotu. 
                                                                            

Cena: 20 €

Viac info / prihlásenie : Kontaktová tabuľka s emailom / telefónnym číslom

FMS - Functional movement screen

Hlavnou úlohou je komplexne hodnotiť základné pohybové stereotypy človeka tvoriace prirodzený pohyb.
FMS diagnostika je štandardizovaná, pomerne jednoduchá na vykonanie a veľmi dobre odhaľuje potenciálne riziko zranenia a svalové disbalancie, ktoré môžu ovplivniť výkon športovca.

Na základe hodnotenia pomocou určitých kritérii FMS systému je možné nastaviť obsah a konkrétne cvišenia v tréningu tak, aby sa spätne vybudoval správny pohyb a potrebná mobilita, stabilita a sila

 

Diagnostika je vhodná pre vrcholových športovcov ale aj pre bežnú populáciu.


                                                                            
Cena: 17 €

Viac info / prihlásenie: michal@vkondicii.sk / +421902115505

bottom of page