INŠTRUKTORI

Ing. Zuzana Buchalová

 • Inštruktorka bežeckého lyžovania

 • Absolventka Bc. Žilinská univerzita v Žiline, odbor: Ochrana a využívanie krajiny

 • Absolventka Ing. Technická univerzita vo Zvolene, odbor: Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

 • Dlhoročná reprezentantka v bežeckom lyžovaní aj v atletike

 • Majsterka Slovenska v bežeckom lyžovaní a v atletike

 • Účastníčka Európskeho olympijského mládežníckeho festivalu (EYOF) v r. 2009

 • Účastníčka Majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu - ISF World Schools Cross Country Championship v r. 2008

 • Rada odovzdáva svoje skúsenosti druhým ľuďom, pričom ju baví vidieť pokroky a radosť zo športu

Mgr. Michal Mecele

 

 • Inštruktor bežeckého lyžovania

 • Pracuje ako učiteľ telesnej výchovy a špeciálnej pedagogiky

 • Absolvent pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 • Absolvent pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 • Bývalý aktívny pretekár v behu na lyžiach 

 • Jeho cieľom pri výučbe je vzbudiť chuť a radosť z bežeckého lyžovania

 

 

Bc. Igor Hovorič

 • Tréner a inštruktor bežeckého lyžovania

 • Absolvent Bc. na Akadémii PZ v Bratislave

 • Akademický reprezentant Slovenskej republiky v behu na lyžiach

 

Mgr. Erik Urgela

 

 • Tréner bežeckého lyžovania 

 • Pracuje ako tréner a je jeden zo zakladateľov VKONDICII

 • Absolvent Filozofickej fakulty univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Dlhoročný reprezentant Slovenskej Republiky v bežeckom lyžovaní

 • Účastník juniorských a seniorských Majstrovstiev Sveta v behu na lyžiach 

 • Práca s ľuďmi ho napĺňa a svoje nadobudnuté skúsenosti s radosťou odovzdáva bežnej populácii

Bc. Michal Polačko

 

 • Tréner bežeckého lyžovania 

 • Kondičný tréner, jeden zo zakladateľov VKONDICII

 • Absolvent Filozofickej fakulty univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • Dlhoročný reprezentant Slovenskej Republiky v bežeckom lyžovaní

 • Účastník juniorských Majstrovstiev Sveta v behu na lyžiach a kategórie U23